web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng

Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
Ban giám hiệu Nhà trường qua các thời kỳ

Ngày đăng: 20.04.2021

1. Đồng chí Đại tá Bùi Hoán (đã từ trần)

Hiệu trưởng trường HSQ CSND II............................. 1976-1982

2. Đồng chí Đại tá Đào Văn Tấn  (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II....................... 1976-1977

3. Đồng chí Thượng tá Huỳnh Phước (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II....................... 1977-1980

4. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hoá (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II....................... 1977-1986

5. Đồng chí Võ Tánh Nhân (đã từ trần)

Quyền Hiệu trưởng trường HSQ CSND II .................. 1982-1984

6. Đồng chí Đại tá Trần Hạnh (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II;

Phó hiệu trưởng trường CÐ CSND II;

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND (cơ sở phía Nam)… 1981-1992

7. Đồng chí Đại tá Trần Văn Thành (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường Hạ sỹ quan CSND II;

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân II........................... 1982-1989

8. Đồng chí Đại tá Đồng Quang Khao (đã từ trần)

Hiệu trưởng trường Cao đẳng CSND II...................... 1984-1988

9. Đồng chí Đại tá, TS Đặng Văn Huệ

Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II;

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND II (cơ sở phía Nam);

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND;

Phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND...................... 1988-3/2002

10. Đồng chí Đại tá Huỳnh Tấn (Tuấn) Thành (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường CĐ CSND II;

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND (cơ sở phía Nam);

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND................ 1988-1997

11. Đồng chí Đại tá Bùi Đăng Thìn (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND phụ trách cơ sở phía Nam;

Phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND...................... 1991-1997

12. Đồng chí Đại tá Phan Hồng Tam

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND;

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu HV CSND;

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND ........................... 1995 đến 2008

13. Đồng chí Đại tá, ThS Đào Xuân Thắng

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND;

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu HV CSND;

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND............................ 1999 đến 3/2012

14. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Hồng Cử

Phó Giám đốc HV CSND;

Phân hiệu trưởng Phân hiệu HV CSND;

Hiệu trưởng trường ĐH CSND................................... 4/2002 đến 12/2013

15. Đồng chí Đại tá, TS Vũ Anh Sơn

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND............................ 2003 đến 3/2015

16. Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trịnh Văn Thanh

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND............................ 2005 đến 12/2013

Hiệu trưởng Trường ĐH CSND.................................. 12/2013 đến 10/2018

17. Đồng chí Đại tá, TS Phạm Đình Sỹ

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND............................ 2009 đến 7/2017

18. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Huy Liêm

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 2011 đến 11/2017

19. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Quang Thông

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 2012 đến 4/2017

20. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Vương Văn Hùng

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 2014 đến 9/2020

21. Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 2015 đến 10/2018

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH CSND............ 10/2018 đến 12/2019

Hiệu trưởng Trường ĐH CSND................................. 12/2019 đến 12/2020

Hiệu trưởng Trường ĐH CSND................................. 3/2021 đến nay

22. Đồng chí Đại tá, TS Đặng Văn Tám

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 4/2017 đến nay

23. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Nguyễn Giang Nam

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 4/2020 đến nay

24. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thành Phúc

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 4/2020 đến nay

25. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Võ Quốc Công

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 12/2020 đến nay

Copyrights © 2020 web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng
  • Ngày: 32
  • Tuần: 32
  • Tháng: 2373
  • Tổng: 1100200