web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng

Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
Kế hoạch Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra Khóa 11

Ngày đăng: 18.01.2024

        Căn cứ Kế hoạch 4548/KH-T05 ngày 04/12/2023 ca Hiu trưởng trường Đại hc Cnh sát nhân dân về việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho học khoá LT27, VB7T, LT4CĐ, D1S-VB2.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra của học viên khóa LT27, VB7T, D1S-VB2.

2. Việc tổ chức đánh giá phải đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an và quy định của Trường Đại học CSND.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự kiểm tra:

- Học viên khóa LT27, VB7T, D1S-VB2 chưa đảm bảo chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ tiếng Anh.

2. Thời gian, địa điểm:

- Tổ chức kiểm tra: Ngày 21/01/2024.

- Địa điểm: Nhà N25 Trường Đại học CSND, Số 179A Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Hội đồng và các ban trực thuộc (Ban đề kiểm tra, Ban kiểm tra đánh giá, Ban thư ký, Ban chấm kiểm tra) đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra.

2. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện để phục vụ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra.

3. Phối hợp các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao, Khoa Ngoại ngữ - Tin học và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra.

4. Báo cáo Hiệu trưởng công nhận kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra.

Copyrights © 2020 web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng
  • Ngày: 65
  • Tuần: 155
  • Tháng: 2163
  • Tổng: 1100200