web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng

Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
Công bố điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ, tuyển sinh VB2 năm học 2023-2024

Ngày đăng: 12.12.2023

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân;

Hướng dẫn số 05/HD-BCA ngày 24/3/2023 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1789/QĐ-T05 ngày 22/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND);

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ Công an nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-T05 ngày 29/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND);

Căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh năm học 2023 - 2024;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo như sau:

1. Kết quả điểm thi

Kết quả điểm thi được công bố tại website của nhà trường:

- Tuyển sinh tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ;

- Tuyển sinh trình độ đại học cho cán bộ đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: //wolag.net/tra-diem-thi

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

- Thời gian: Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 19/12/2023;

- Địa điểm: Phòng 411-C, Trường Đại học CSND (Số 36, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh);

- Lệ phí: 50.000 đồng/môn;

- Mẫu đơn xin phúc khảo: Tai ve

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo bài thi, Nhà trường sẽ thông báo kết quả trên website và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Mọi vấn đề chưa rõ, thí sinh có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Trường Đại học CSND qua số điện thoại: 0984142555, email: [email protected].

 Trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng
  • Ngày: 32
  • Tuần: 32
  • Tháng: 2373
  • Tổng: 1100200