web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng

Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam
Kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra Khóa 10

Ngày đăng: 13.12.2023

Căn cứ Kế hoạch 2758/KH-T05 ngày 22/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho học khoá LT8T, LT3T-K02 và VB7T.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra của học viên khóa khoá LT8T, LT3T-K02 và VB7T.

2. Việc tổ chức đánh giá phải đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an và quy định của Trường Đại học CSND.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự kiểm tra:

- Học viên khóa LT8T, LT3T-K02 và VB7T chưa đảm bảo chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ tiếng Anh.

2. Thời gian, địa điểm:

- Tổ chức kiểm tra: Ngày 17/12/2023.

- Địa điểm: Nhà N25 Trường Đại học CSND, Số 179A Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Hội đồng và các ban trực thuộc (Ban đề kiểm tra, Ban kiểm tra đánh giá, Ban thư ký, Ban chấm kiểm tra) đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra

Copyrights © 2020 web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng
  • Ngày: 18
  • Tuần: 506
  • Tháng: 2171
  • Tổng: 1100200